Teknisk Fastighetsservice AB har förvärvat VVS & Kylteknik Nord AB

Bolaget kommer att fortsätta arbeta vidare med samma tjänster men under ett nytt namn.

Du skickas automatiskt vidare till vår hemsida https://www.tfservice.se/

10
Stäng meny